list1500.jpg

Nadační fond

Žijeme v době,

v níž si opět začínáme uvědomovat, jak životně důležité jsou pro nás civilizační, kulturní a duchovní kořeny naší národní identity.


Jsou mezi námi jednotlivci, skupiny či spolky, díky jejichž úsilí a tvořivosti zůstávají mnohé neprávem opomíjené tradice stále živé. Pro mnohé z nich je však čím dál tím obtížnější v této tolik záslužné činnosti pokračovat a potřebují podat pomocnou ruku. Tím spíše, že o nich málo či vůbec širší veřejnost neví.


Nadační fond Má vlast vznikl proto, aby je podpořil. Aby pomáhal vytvářet cesty, kterými se o nich ostatní dozvědí. Aby inspiroval mnohé další. Ty, pro které není prázdným pojmem starost o současnost a budoucnost naší země hluboce ukotvené ve svých dějinách.


Vyhledáváme a podporujeme všechny aktivity, jež svým zaměřením posilují a prohlubují přirozený zájem o naši vlast, její jedinečné tradice a hodnoty.


Pomáháme těm, kteří pečují o „tvrz“ mateřského jazyka a jeho poklady, věnují se folklóru, navazují na tradice tělovýchovné či sportovní činnosti, rozvíjejí hodnoty kulturního a duchovního života a věnují se jejich osvětě.


Spolupracujeme s těmi, kteří svojí podnikatelskou činností navazují na naše svébytné tradice řemesel, zemědělství a průmyslu.


Pečujeme o živé kontakty se skupinami našich krajanů po celém světě, kteří jsou výrazem naší sounáležitosti s ostatními národy. Podporujeme aktivity, které přispívají k rozvoji našeho vzájemného poznávání.


Finanční podpora Nadačního fondu Má vlast je jednou z cest, jak tyto záměry pomáháte uskutečňovat. Jsme posádkou na jedné lodi a naše vzájemnost ji činí pevnější, stabilnější a odolnější.


Pojďme do toho společně! To patří k nejcennějším tradicím, o které je naší povinností pečovat a rozvíjet je. Záleží na každém z nás.Za správní radu Nadačního fondu Má vlast se na spolupráci těší


Michal Semín, předseda

 

Lidé

fiedler.jpg

Lukáš Fiedler

Předseda správní rady

krejci.jpg

Josef Krejčí

Člen správní rady

 

Podpořili jsme

MY

Zábavný měsíčník o vážných věcech

Značná část prostředků, poskytnutých nadačnímu fondu MÁ VLAST, je zatím poskytována na rozvoj a propagaci měsíčníku MY, vycházejícího od ledna 2018.

Návrat velkého muzikanta

Pomník Karla Ančerla

Jihočeská víska Tučapy slaví. Připomíná si 110. výročí narození svého slavného rodáka a dlouholetého uměleckého ředitele a šéfdirigenta České filharmonie. A aby té slávě dal pan starosta se svými kolegy pravý punc, vyhlásil sbírku na vybudování jeho pomníku.

Zpěváček

Písně pro mou vlast

Soutěž lidových písní v Karlových Varech.

Cimbálová "Novosvětská"

Mise za Velkou louží

Talentovaný cimbalista Matěj Číp šíří slávu tradičního moravského nástroje až v daleké Jižní Dakotě.

 

MY

Z ČECH, MORAVY, SLEZKA A SLOVENSKA

Stejně jako MÁ VLAST, je i tento stále ještě nový časopis zaměřen na šíření povědomí o našich národních tradicích a jejich významu pro uchování naší svébytnosti a suverenity. Přispívají do něj významní čeští publicisté, historici či umělci, kterým leží na srdci budoucnost naší země a zachování její kulturní identity.


Měsíčník MY neholduje publicistice, připomínající pavlač, dává přednost písemnému projevu, vykazujícímu vyšší jazykovou kulturu, věcný nadhled a tématům, přesahujícím svým významem krátkodeché půtky naší veřejné scény. Spolu s měsíčníkem MY chce nadační fond MÁ VLAST přispívat ke kultivaci dialogu o minulosti, současnosti a budoucnosti našeho národa, bez ideologických předsudků, zbytečných polemik a podléhání myšlenkovým stereotypům a duchu doby.

my-obs.jpg
 

Výroční zprávy

Výroční zprávy nadačního fondu ke stažení

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráve je k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

 
czech-coins-3718912_1280.jpg

Přispějte do nadačního fondu

115-4281470217/0100

Je s podivem, kolik peněz se umí shromáždit na různých – samozřejmě vysoce transparentních – účtech, když jsou ve hře státní převraty. Pětistovky od Pepů Nováků plní kasu, takže prostředky od mecenášů „otevřené společnosti“ a různých pokrokem zmítaných nadnárodních korporací se už mezi ně – také vysoce transparentně – ani nevejdou. 


Naštěstí se mezi těmi všemi Nováky najdou také lidé, kterým nejde o to bořit, ale stavět. Na základech, na nichž stojí naše více jak tisíciletá státnost. Někteří z nich se sešli koncem června v malebné malostranské restauraci, aby si při sklenici dobrého moku, dobrém jídle a skvělé muzice popovídali o tom, čím by mohli být naší vlasti (v obou významech) i nadále užiteční. Nejsou to žádní boháči (i když duchem ano), přesto na účet Nadačního fondu Má vlast zaslali již tolik peněz, že nám to usnadňuje práci na dalším rozvoji měsíčníku MY. A nejen to. V průběhu posledního roku podpořila Má vlast i jiné projekty a činnosti, které uznala za pro (n)aši (v)last přínosné. 


Pokud mezi ně ještě nepatříte, zvažte, zda se k nim nechcete přidat. Není nutné zasílat závratné částky – i když ani těm se nebráníme. Mnozí dárci svou účast na „druhém národním obrození“ řeší trvalým příkazem, kdy kapku po kapce uvádějí v život proudy, splétající se v malou životodárnou říčku. Zlatí kapři se v ní ještě neprohánějí, ale co není dnes, může být zítra.


Od naprosté většiny nadací a nadačních fondů v naší zemi se Má vlast neliší jen tím, co prosazuje a podporuje, ale i tím, jak se získanými prostředky zachází. Podíváte-li se na rozpočty různých nadací a neziskovek – nejen těch politických – zjistíte, že nemalou část z darů (někdy i většinu) spotřebují na obživu vlastních předáků či zaměstnanců. MY se takto nechováme. Do kapes předsedy NF Má vlast Michala Semína, ani jeho kolegů Josefa Krejčího a Lukáše Fiedlera, zatím nešla ani jedna koruna. 


Nestěžují si. Ale aby mohli ve své tolik potřebné práci pokračovat, potřebují i vaši pomoc. Moc vám za ni předem děkujeme. 

 

Napište nám

Nadační fond Má vlast

Nad Vinným potokem 1148/4
101 00 Praha 10

(+420) 728 782 554

Děkujeme za odeslání!